Khung thời gian
2023-03-29 21:48:02 GMT

S&P 500

4,027.81

+56.54 (+1.42%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (3)

EUR/USD

1.0838

-0.0005 (-0.05%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (4)

GBP/USD

1.2307

-0.0003 (-0.03%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

USD/JPY

132.60

-0.23 (-0.18%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

AUD/USD

0.6681

-0.0002 (-0.03%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

BTC/USD

28,606.0

+1242.0 (+4.54%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (4)

XAG/USD

23.386

+0.049 (+0.21%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

XAU/USD

1,960.87

-3.70 (-0.19%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,977.95

-6.55 (-0.33%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

72.77

-0.20 (-0.27%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (5)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

2.155

-0.028 (-1.28%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

170.03

-3.72 (-2.14%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ H..

704.90

+0.15 (+0.02%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Bạc

23.527

+0.061 (+0.26%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Đồng

4.0777

-0.0053 (-0.13%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (0)

S&P 500

4,027.81

+56.54 (+1.42%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (3)

DAX

15,328.78

+186.76 (+1.23%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

FTSE 100

7,564.27

+80.02 (+1.07%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Hang Seng

20,037.00

-155.40 (-0.77%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Russell 2000

1,770.93

+18.30 (+1.04%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (5)

Nikkei 225

27,641.00

-242.78 (-0.87%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

IBEX 35

9,070.70

+126.40 (+1.41%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (0)

Bayerische Motoren Werke AG

98.930

+0.140 (+0.14%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Mercedes Benz Group AG

70.360

-1.530 (-2.13%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (6)

Volkswagen AG VZO O.N.

122.60

+0.72 (+0.59%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

BASF SE NA O.N.

47.180

+0.795 (+1.71%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

Bayer AG NA

57.27

+0.40 (+0.70%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (10)

Allianz SE VNA O.N.

209.35

+3.20 (+1.55%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Adidas AG

146.42

+5.24 (+3.71%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

    S&P 500 4,027.81 Mua  
    DAX 15,328.78 Mua Mạnh  
    FTSE 100 7,564.27 Mua Mạnh  
    Hang Seng 20,037.00 Bán Mạnh  
    Russell 2000 1,770.93 Bán Mạnh  
    Nikkei 225 27,641.00 Bán Mạnh  
    IBEX 35 9,070.70 Mua Mạnh  
    Vàng 1,977.95 Mua Mạnh  
    Dầu Thô WTI 72.77 Bán  
    Khí Tự nhiên 2.155  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 170.03 Mua Mạnh  
    Lúa mì Hoa Kỳ 704.90 Mua Mạnh  
    Bạc 23.527 Mua Mạnh  
    Đồng 4.0777 Mua Mạnh  
    BMW ST 98.930 Mua Mạnh  
    Daimler 70.360 Bán Mạnh  
    Volkswagen VZO 122.60 Mua Mạnh  
    BASF 47.180 Mua Mạnh  
    Bayer 57.27 Bán Mạnh  
    Allianz 209.35 Mua Mạnh  
    Adidas 146.42 Mua Mạnh  
    EUR/USD 1.0838  
    GBP/USD 1.2307 Mua Mạnh  
    USD/JPY 132.60 Bán Mạnh  
    AUD/USD 0.6681 Mua Mạnh  
    BTC/USD 28,606.0  
    XAG/USD 23.386 Mua Mạnh  
    XAU/USD 1,960.87 Mua Mạnh