Khung thời gian
2024-02-29 18:03:02 GMT

S&P 500

5,082.06

+12.30 (+0.24%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

EUR/USD

1.0800

-0.0036 (-0.33%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

GBP/USD

1.2616

-0.0045 (-0.36%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

USD/JPY

149.99

-0.68 (-0.45%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (2)

AUD/USD

0.6496

-0.0001 (-0.01%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

BTC/USD

60,858.0

-228.0 (-0.37%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (5)

XAG/USD

22.6770

+0.2185 (+0.97%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

XAU/USD

2,046.08

+11.60 (+0.57%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Vàng

2,054.70

+12.00 (+0.59%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

78.50

-0.04 (-0.05%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (5)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

1.881

-0.004 (-0.21%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

184.10

+2.35 (+1.29%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ H..

574.30

-0.70 (-0.12%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (6)

Hợp đồng Tương lai Bạc

22.883

+0.247 (+1.09%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Đồng

3.8463

+0.0058 (+0.15%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (7)

Bán (5)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (2)

S&P 500

5,082.06

+12.30 (+0.24%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

DAX

17,678.19

+76.97 (+0.44%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

FTSE 100

7,630.02

+5.04 (+0.07%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (6)

Hang Seng

16,511.44

-25.41 (-0.15%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

Russell 2000

2,052.45

+12.14 (+0.60%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Nikkei 225

39,189.00

+13.50 (+0.03%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

IBEX 35

10,001.30

-67.30 (-0.67%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (11)

Bayerische Motoren Werke AG

109.220

+0.060 (+0.05%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Mercedes Benz Group AG

73.640

+0.240 (+0.33%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

Volkswagen AG VZO O.N.

125.34

-0.54 (-0.43%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (5)

BASF SE NA O.N.

47.075

+0.105 (+0.22%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Bayer AG NA

28.09

-0.47 (-1.65%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (4)

Allianz SE VNA O.N.

253.85

+5.30 (+2.13%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Adidas AG

187.12

-2.72 (-1.43%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

    S&P 500 5,082.06 Mua Mạnh  
    DAX 17,678.19  
    FTSE 100 7,630.02 Bán Mạnh  
    Hang Seng 16,511.44 Bán Mạnh  
    Russell 2000 2,052.45 Mua Mạnh  
    Nikkei 225 39,189.00 Bán Mạnh  
    IBEX 35 10,001.30 Bán Mạnh  
    Vàng 2,054.70 Mua Mạnh  
    Dầu Thô WTI 78.50 Bán  
    Khí Tự nhiên 1.881 Bán  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 184.10 Mua Mạnh  
    Lúa mì Hoa Kỳ 574.30 Bán Mạnh  
    Bạc 22.883 Mua Mạnh  
    Đồng 3.8463 Mua  
    BMW ST 109.220 Mua Mạnh  
    Mercedes Benz Group 73.640 Mua Mạnh  
    Volkswagen VZO 125.34 Bán  
    BASF 47.075 Mua Mạnh  
    Bayer 28.09  
    Allianz 253.85 Mua Mạnh  
    Adidas 187.12 Bán Mạnh  
    EUR/USD 1.0800 Mua Mạnh  
    GBP/USD 1.2616 Bán Mạnh  
    USD/JPY 149.99  
    AUD/USD 0.6496 Mua Mạnh  
    BTC/USD 60,858.0 Bán Mạnh  
    XAG/USD 22.6770 Mua Mạnh  
    XAU/USD 2,046.08 Mua Mạnh