Khung thời gian
2022-08-17 22:09:01 GMT

S&P 500

4,274.04

-31.16 (-0.72%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (3)

EUR/USD

1.0166

-0.0014 (-0.14%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (10)

GBP/USD

1.2034

-0.0013 (-0.10%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

USD/JPY

135.05

+0.04 (+0.03%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

AUD/USD

0.6918

-0.0014 (-0.20%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

BTC/USD

23,395.0

-675.0 (-2.80%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (5)

XAG/USD

19.647

-0.151 (-0.76%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

XAU/USD

1,762.21

+0.10 (+0.01%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,775.75

-0.95 (-0.05%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (8)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

88.08

-0.03 (-0.03%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

9.224

+0.043 (+0.47%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

218.15

-1.20 (-0.55%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (5)

Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ H..

760.10

-2.90 (-0.38%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (2)

Hợp đồng Tương lai Bạc

19.578

-0.153 (-0.78%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Hợp đồng Tương lai Đồng

3.5633

-0.0244 (-0.68%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

S&P 500

4,274.04

-31.16 (-0.72%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (3)

Bán (9)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (3)

DAX

13,626.71

-283.41 (-2.04%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (3)

FTSE 100

7,515.75

-20.31 (-0.27%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (4)

Hang Seng

19,797.00

-125.45 (-0.63%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

Russell 2000

1,987.31

-33.22 (-1.64%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (11)

Bán (1)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Nikkei 225

28,975.50

-247.27 (-0.85%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

IBEX 35

8,434.80

-77.10 (-0.91%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (4)

Bán (8)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (1)

Bayerische Motoren Werke AG

77.290

-1.960 (-2.47%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Mercedes Benz Group AG

60.090

-1.130 (-1.85%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (1)

Bán (11)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (7)

Volkswagen AG VZO O.N.

147.00

-3.60 (-2.39%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

BASF SE NA O.N.

42.685

-2.065 (-4.61%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (2)

Bayer AG NA

53.37

-0.93 (-1.71%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (4)

Bán (3)

Allianz SE VNA O.N.

177.54

-2.40 (-1.33%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (1)

Adidas AG

169.10

-4.26 (-2.46%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (2)

Bán (10)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (8)

    S&P 500 4,274.04  
    DAX 13,626.71 Bán  
    FTSE 100 7,515.75  
    Hang Seng 19,797.00 Mua Mạnh  
    Russell 2000 1,987.31 Mua Mạnh  
    Nikkei 225 28,975.50 Mua Mạnh  
    IBEX 35 8,434.80  
    Vàng 1,775.75 Bán Mạnh  
    Dầu Thô WTI 88.08 Bán Mạnh  
    Khí Tự nhiên 9.224 Bán  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 218.15  
    Lúa mì Hoa Kỳ 760.10 Mua  
    Bạc 19.578 Bán Mạnh  
    Đồng 3.5633  
    BMW ST 77.290  
    Daimler 60.090 Bán Mạnh  
    Volkswagen VZO 147.00 Mua Mạnh  
    BASF 42.685  
    Bayer 53.37  
    Allianz 177.54 Mua  
    Adidas 169.10 Bán Mạnh  
    EUR/USD 1.0166 Bán Mạnh  
    GBP/USD 1.2034 Bán Mạnh  
    USD/JPY 135.05 Mua Mạnh  
    AUD/USD 0.6918 Bán Mạnh  
    BTC/USD 23,395.0 Bán  
    XAG/USD 19.647 Bán Mạnh  
    XAU/USD 1,762.21 Bán Mạnh