Khung thời gian
2023-01-27 22:00:19 GMT

EUR/USD

1.0869

-0.0020 (-0.18%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

EUR/USD

1.0869

-0.0020 (-0.18%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

GBP/USD

1.2399

-0.0007 (-0.06%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (1)

USD/JPY

129.85

-0.35 (-0.27%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (8)

Bán (4)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (2)

AUD/USD

0.7108

-0.0006 (-0.08%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (4)

USD/CAD

1.3311

-0.0009 (-0.07%)

Tổng kết

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (5)

EUR/JPY

141.14

-0.65 (-0.46%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (3)

EUR/CHF

1.0015

-0.0005 (-0.05%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

Hợp đồng Tương lai Vàng

1,928.00

-2.00 (-0.10%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (8)

Hợp đồng Tương lai Bạc

23.725

-0.295 (-1.23%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (1)

Hợp đồng Tương lai Đồng

4.2300

-0.0375 (-0.88%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (6)

Bán (2)

Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô ..

79.38

-1.63 (-2.01%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (4)

Hợp đồng Tương lai Dầu Bren..

86.33

-1.14 (-1.30%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (3)

Bán (5)

Hợp đồng Tương lai Khí Tự n..

2.856

+0.008 (+0.28%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (9)

Hợp đồng Tương lai Cà phê H..

169.25

+2.10 (+1.26%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (7)

S&P 500

4,070.56

+10.13 (+0.25%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (0)

Bán (12)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (7)

DAX

15,150.03

+17.18 (+0.11%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (1)

FTSE 100

7,765.15

+4.04 (+0.05%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (1)

Hang Seng

22,688.90

+122.12 (+0.54%)

Tổng kết

Mua

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (2)

Bán (2)

Russell 2000

1,911.46

+8.39 (+0.44%)

Tổng kết

Bán Mạnh

Trung bình Động:

Mua (5)

Bán (7)

Chỉ báo:

Mua (0)

Bán (6)

IBEX 35

9,060.20

+24.60 (+0.27%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (9)

Bán (0)

Euro Stoxx 50

4,178.01

+4.03 (+0.10%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

BASF SE NA O.N.

52.790

+0.170 (+0.32%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Bayer AG NA

56.28

+0.24 (+0.43%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (5)

Bán (3)

Allianz SE VNA O.N.

221.65

+0.05 (+0.02%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (8)

Bán (0)

Adidas AG

148.30

+3.02 (+2.08%)

Tổng kết

Bán

Trung bình Động:

Mua (6)

Bán (6)

Chỉ báo:

Mua (1)

Bán (7)

Deutsche Lufthansa AG

9.755

+0.028 (+0.29%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (9)

Bán (3)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (0)

Siemens AG Class N

144.50

+0.44 (+0.31%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (10)

Bán (2)

Chỉ báo:

Mua (10)

Bán (1)

Deutsche Bank AG NA O.N.

12.340

+0.208 (+1.71%)

Tổng kết

Mua Mạnh

Trung bình Động:

Mua (12)

Bán (0)

Chỉ báo:

Mua (7)

Bán (0)

    EUR/USD 1.0869 Mua Mạnh  
    GBP/USD 1.2399 Mua Mạnh  
    USD/JPY 129.85 Mua  
    AUD/USD 0.7108 Bán Mạnh  
    USD/CAD 1.3311  
    EUR/JPY 141.14 Mua Mạnh  
    EUR/CHF 1.0015 Mua Mạnh  
    Vàng 1,928.00 Bán Mạnh  
    Bạc 23.725 Mua Mạnh  
    Đồng 4.2300 Mua Mạnh  
    Dầu Thô WTI 79.38 Bán Mạnh  
    Dầu Brent 86.33 Bán Mạnh  
    Khí Tự nhiên 2.856 Bán Mạnh  
    Cà phê Hoa Kỳ loại C 169.25 Bán  
    S&P 500 4,070.56 Bán Mạnh  
    DAX 15,150.03 Mua Mạnh  
    FTSE 100 7,765.15 Mua Mạnh  
    Hang Seng 22,688.90 Mua  
    Russell 2000 1,911.46 Bán Mạnh  
    IBEX 35 9,060.20 Mua Mạnh  
    Euro Stoxx 50 4,178.01 Mua Mạnh  
    BASF 52.790 Mua Mạnh  
    Bayer 56.28 Mua Mạnh  
    Allianz 221.65 Mua Mạnh  
    Adidas 148.30 Bán  
    Lufthansa 9.755 Mua Mạnh  
    Siemens AG 144.50 Mua Mạnh  
    Deutsche Bank AG 12.340 Mua Mạnh